Vår gård – Parkkällan under ett år

Bilder under ett år sett från balkongen på Skvadronsgatan 9 i Linköping. Jag började fota 23 augusti 2021 så det har alltså inte hunnit gå ett helt år ännu, det kommer att fyllas på med bilder vartefter tiden går. Bilderna är inte tagna vid samma tidpunkt på dygnet.

Nej, det här är inte en resa till andra fysiska platser, det här är istället en resa i tiden. Även om du som betraktar fotona inte tycker att det är något speciellt motiv, försök ändå att bilda dig en inre bild av din tillvaro vid respektive bilds tidpunkt.

Mikael